music cafe | galeria | tenis | kolarstwo | aktualności | księga gości

2012 - Nagroda Grand Prix oraz pięć złotych medali w jednym z największych konkursów

fotograficznych na świecie "21. TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 2012". (Austria)

Zobacz wyniki http://www.supercircuit.at/downloads/2012/Ascpr2012_final.pdf

2012 - Srebrny medal oraz honorowe wyróżnienie w prestiżowym konkursie fotograficznym

"PX3 PRIX DE LA PHOTOGRAPHIE PARIS 2012". (Francja)

 2012 - Złoty medal PSA za najlepsze zdjęcie kreatywne w międzynarodowym konkursie

fotograficznym pod patronatem FIAP, PSA, FPF "11ème SALON INTERNATIONAL

 PHOTOGRAPHIQUE de WERVICQ-SUD 2012". (Francja)

 2012 - Złoty medal RPS (The Royal Photographic Society) oraz dwa honorowe wyróżnienia

w międzynarodowym konkursie fotograficznym - patronat FIAP, PSA, RPS, DVF

"German International DVF Photocup 2012". (Niemcy)

2012 - Złoty medal Salonu oraz dwa honorowe wyróżnienia w międzynarodowym konkursie

fotograficznym "Fotoferia International Exhibition 2012".

2012 - Honorowe wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

FSS, FIAP, PSA, UPI 1st INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY ”WOMAN”. (Serbia)

2012 - Srebrna nagroda Salonu w międzynarodowym konkursie fotograficznym

"2nd Arctic Exhibition of Photographic Art 2012". (Norwegia)

2012 - Pierwsze miejsce w kategorii "Świat w naszych rękach" oraz drugie miejsce w kategorii "Rośliny"

w konkursie na Fotografa Roku 2012 Związku Polskich Fotografów Przyrody.

2012 - Złoty Medal PSA w międzynarodowym konkursie fotograficznym - patronat FIAP, PSA, FPF

"Le 25e Salon Photo de Riedisheim 2012". (Francja)

2012 - Honorowe wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

FIAP, PSA, ISF "The 2nd Taiwan International Salon of Photography 2012". (Tajwan)

2012 - Srebrny Medal ISF w kategorii fotografia eksperymentalna w międzynarodowym konkursie

 fotograficznym - patronat FIAP, PSA, ISF, UPI "5th Exhibition of Photographs "Bor 2012". (Serbia)

2012 - Honorowe wyróżnienie FIAP w międzynarodowym konkursie fotograficznym

pod patronatem FIAP "TRAVEL 2012". (Węgry)

2012 - Drugie miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Pejzaż z kobietą".

2012 - Nagroda Jury w międzynarodowym konkursie fotograficznym - patronat FIAP, PSA

"International Exhibition of Photography Strom 2012". (Słowacja)

 

2012 - Honorowe wyróżnienie FIAP w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

FIAP, PSA "GREATER  LYNN  INTERNATIONAL  COLOR  EXHIBITION". (USA)

2012 - Złoty Medal Salonu - kategoria akt oraz złoty Medal FSS  kategoria - color

w międzynarodowym konkursie fotograficznym - patronat FIAP, PSA, ISF, UPI

"1st INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY CIRCUIT EXIBITION „PORTRAIT 2011". (Serbia)

2012 - Brązowy medal za najlepsze zdjęcie krajobrazu w międzynarodowym konkursie fotograficznym

pod patronatem FIAP, PSA, UPI, SDF "DANISH DIGITAL 2012". (Dania)

2012 - Brązowy Medal PSA oraz honorowe wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym

 Międzynarodowej Organizacji Fotograficznej "2nd UPI International Exhibition of Photography 2012".

2012 - Złoty Medal FIAP oraz tytuł najlepszego autora dwóch międzynarodowych konkursów

fotograficznych pod patronatem FIAP, PFP, UPI "Le 10e Salon international d’Art

photographique de Pessac et le 5e Salon international Photo-phylles de Bordeaux". (Francja)

2012 - Honorowe wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym, patronat FIAP, PSA, UPI

"Port Talbot International Salon 2012 Exhibition". (Wielka Brytania)

2012 - Złoty Medal FIAP w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem FIAP, PSA

FZS - 3rd International Salon of Photography "Between the Sky and the Earth". (Słowenia)

2011 - Pierwsze miejsce w kategorii krajobraz w konkursie na Europejskiego Fotografa Roku 2011

Międzynarodowej Federacji Fotografii Przyrodniczej.

2011 -  Zająłem drugie miejsce w podsumowaniu wszystkich osiągnięć w konkursach fotograficznych

 pod patronatem Photographic Society of America - kategoria travel za 2010 rok.

2011 - Dwie moje fotografie znalazły się wśród prac finałowych międzynarodowego konkursu

fotografii aktu artystycznego "TZ International Photography and Art Community - The Eros

Award 2011".

2011 - Dwa pierwsze miejsca w kategoriach autoportret oraz akt w klasyfikacji końcowej

międzynarodowego konkursu fotograficznego "The Annual Pollux Awards 2011".

(Wielka Brytania)

2011 -  Pierwsze miejsce w kategorii krajobraz oraz wyróżnienie w kategorii rośliny w konkursie

na Fotografa Roku 2011 Związku Polskich Fotografów Przyrody podczas Międzynarodowego

Festiwalu Fotografii Przyrodniczej "Wizje Natury 2011".

2011 - Dwie srebrne oraz trzy brązowe nagrody w międzynarodowym konkursie fotograficznym

"International Loupe Awards 2011". (Australia)

2011 - Honorowe wyróżnienie w kategorii sztuka oraz honorowe wyróżnienie w kategorii natura

na "International Color Awards annual Photography Masters Cup 2011". (USA)

2011 - Dwa dyplomy Foto Salonu w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod

 patronatem FIAP "16 Lakes - Fotosafari. hr 2011". (Chorwacja)

2011 - Pierwsze miejsce w kategorii akt oraz pierwsze miejsce w kategorii autoportret

w międzynarodowym konkursie fotograficznym "The Annual Pollux Awards 2011" - edycja

wrześniowa. (Wielka Brytania)

2011 - Brązowy Medal PSA oraz honorowe wyróżnienie FSS w międzynarodowym konkursie

 fotograficznym ”1st INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY NOVI SAD”. (Serbia)

2011 - Brązowy Medal Salonu w międzynarodowym konkursie fotografii artystycznej pod patronatem

FIAP, PSA "11TH MALMÖ INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHIC ART". (Szwecja)

2011 - Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie fotograficznym organizowanym przez

"Tree - Nation", temat konkursu "Biodiversity in the forests". (Hiszpania)

2011 - Złoty Medal Salonu w międzynarodowym konkursie fotografii artystycznej pod patronatem

FIAP i PSA "Pokrova Photovernissage, 2011". (Ukraina)

2011 - Srebrny Medal PSA (Photographic Society of America) oraz sześć honorowych wyróżnień

w klubowych konkursach fotograficznych PSA - Fotoferia Club. (USA)

2011 - Brązowy Medal Salonu w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem FIAP,

PSA, UPI 1st International Exhibition of Photography "LESKOVAC 2011". (Serbia)

2011 - Honorowy Dyplom FIAP w międzynarodowym konkursie fotograficznym

"Flash Music 2011".(Bułgaria)

2011 - Srebrny Medal FIAP za zdjęcie w kategorii krajobraz w międzynarodowym konkursie

fotografii przyrodniczej "The Wild 2011". (Bułgaria)

2011 - Dwa trzecie miejsca w kategoriach autoportret i muzyka oraz dziewięć honorowych

wyróżnień w kategoriach: człowiek, akt, muzyka, autoportret w prestiżowym konkursie

fotograficznym "International Photography Awards 2011". (USA)

2011 - Złoty Medal PSA oraz dwa honorowe wyróżnienia w międzynarodowym konkursie fotograficznym

"2011 DVCCC Photo Travel Circuit". (USA)

2011 - Honorowe wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

PSA "2011 California Pacific International Exhibition". (USA)

2011 - Honorowe wyróżnienie za cały materiał zaprezentowany w kategorii ogólnej oraz trzy

honorowe wyróżnienia za poszczególne prace w międzynarodowym konkursie fotograficznym,

patronat FIAP, PSA "German International DVF-Photocup 2011".(Niemcy)

2011 - Honorowe wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem FIAP

"Photovacation 2011". (Bułgaria)

2011 - Nagroda Jury oraz trzy honorowe wyróżnienia w konkursach fotografii kreatywnej

PSA (Photographic Society of America) "2011 Individual Creative Competitions" (USA)

2011 - Pierwsze miejsce w kategorii drzewa w międzynarodowym konkursie fotograficznym

"INTERNATIONAL GARDEN PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2011". (Wielka Brytania)

2011 - Dwa Złote medale w prestiżowym konkursie fotograficznym pod patronatem

FIAP, VOAV,PSA "20. TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 2011" (Austria).

Do konkursu zgłoszono 100 tysięcy prac.

2011 - Honorowe wyróznienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

FIAP i PSA "24 th INTERNATIONAL EXHIBITION GOLDEN SPURS 2011". (Belgia)

2011 - Nagroda Jury oraz dwa brązowe medale salonu w międzynarodowym konkursie

fotograficznym patronat PSA "1ST PSSA INTERNATIONAL DIGITAL SALON". (RPA)

2011 -  Złoty medal PSA za najlepsze zdjęcie krajobrazu w międzynarodowym konkursie

fotograficznym pod patronatem FIAP i PSA "10° Salón Internacional de Imagen Virtual".(Argentyna)

2011 -  Dwie nagrody oraz honorowe wyróżnienie FIAP na Festiwalu Fotograficznym

"8ème Festival International de la Photo La GACILLY 2011". Patronat FIAP, PSA, ISF, FPF. (Francja)

2011 -  Merit of Award w międzynarodowym konkursie fotograficznym "The Worldwide

Photography Gala Awards" pod tytułem "Beauty Around Us". (Wielka Brytania)

2011 -  Srebrny medal w międzynarodowym konkursie fotografii przyrodniczej,

patronat PSA (Photographic Society of America) "54th Saguaro Nature Exhibition 2011". (USA)

2011 -  Srebrny medal FIAP w międzynarodowym konkursie fotograficznym,

patronat FIAP, AAFR "International Salon EUROFOTOART 2011 3rd Edition". (Rumunia)

2011 -  Medal oraz 17 wyróżnień w międzynarodowym konkursie fotograficznym,

patronat PSA (Photographic Society of America) "The 2011 Georgia Southern

Exhibition Circuit – ‘The 20th GASO’". (USA)

2011 -  Certificate of Merit w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod

patronatem FIAP, PSA, APS "Maitland International Salon of Photography 2011". (Australia)

2011 -  Srebrny medal DCC w międzynarodowym konkursie fotograficznym

patronat PSA (Photographic Society of America) "COACHELLA 2011 INTERNATIONAL

EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY". (USA)

2011 -  Otrzymałem honorowe wyróżnienie FIAP za materiał przedstawiony w dwóch

konkursach fotograficznych pod patronatem FIAP, PFP, UPI "Le 9e Salon international d’Art

photographique de Pessac et le 4e Salon international Photo-phylles de Bordeaux". (Francja)

2011 -  Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie fotograficznym

"The Color of Gold". Organizator Profoti - Professional Gallery Solutions for Photographers. (USA)

2011 -  Honorowe wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym

patronat PSA (Photographic Society of America) "ARIZONA PHOTOGRAPHIC SOCIETY

EXHIBITION 2011". (USA)

2011 -  Złoty medal FIAP oraz brązowy medal FIAP w międzynarodowym konkursie

fotograficznym "The 2nd Gia Dinh Photo International Photo Contest 2010". (Wietnam)

2011 - Otrzymałem tytuł Fotografa Roku 2011 Związku Polskich Fotografów Przyrody

Okręgu Wielkopolskiego. Moje prace zajęły trzy pierwsze miejsca w kategoriach krajobraz,

rośliny oraz zestaw.

2011 -  Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym

patronat FIAP, PSA "Man and Work 2010".(Serbia)

2011 - Certyfikat szczególnie polecane w międzynarodowym konkursie fotograficznym

pod patronatem FIAP i PSA "WELSH INTERNATIONAL PROJECTED IMAGE

 SALON 2010".(Wielka Brytania)

2011 -  Srebrny medal TCC - Best Botany w międzynarodowym konkursie fotograficznym

patronat FIAP i PSA "THE 117TH TORONTO INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY".(Kanada)

2011 -  Honorowe wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod

patronatem FIAP, PSA, UPI  "2nd International Salon Of Photography EXPOSED 2010". (Słowenia)

2011 -  Medal w międzynarodowym konkursie fotografii przyrodniczej patronat

PSA (Photographic Society of America) "SAM CIRCUIT 2010". (Indie)

2011 -  Dwa honorowe wyróżnienia w międzynarodowym konkursie fotograficznym

pod patronatem PSA , ISF "7th German Mega Circuit 2010". (Niemcy)

2011 -  Złoty medal PSA Best Of Show oraz trzy medale Salonu w międzynarodowym

konkursie fotograficznym, patronat PSA (Photographic Society of America)

"The 2010, the 4th DIGA Exhibition Circuit". (USA)

2010 -  Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

FIAP, PSA, ISF, UPI "4th INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY EXIBITION ZAJECAR 2010“. (Serbia)

.2010 -  Srebrny medal w Fotograficznym Pucharze Świata "ISF WORLDCUP 2010".

2010 -  Dwa wyróżnienia w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

PSA (Photographic Society of America) "2010 Gold Rush International Exhibition". (USA)

2010 -  Złoty medal w międzynarodowym konkursie fotograficznym, patronat FIAP,

PSA, FPF, ISF "FRENCH DIGITAL TOUR 2010". (Francja)

2010 -  Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

PSA (Photographic Society of America) "Scenic City International Photo Exhibition 2010".(USA)

2010 - Medal HC w międzynarodowym konkursie fotograficznym, patronat FIAP, PSA

"6th Swansea International 2010". (Wielka Brytania)

2010 -  Otrzymałem tytuł najlepszego autora Salonu Vision, brązowy medal FIAP oraz

dwa srebrne medale Salonu w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

FIAP i PSA "2nd Finland International Digital Circuit". (Finlandia)

2010 -  Złoty medal oraz medal HM w międzynarodowym konkursie fotograficznym

patronat PSA (Photographic Society of America) "2010 Mississippi Valley Exhibition".(USA)

2010 -  Wyróżnienie Photographic Society of America w międzynarodowym konkursie

fotograficznym "VNUSPA INTERNATIONAL DIGITAL SALON 2010". (USA)

2010  - Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

FIAP, PSA, FIP "PAC INTERNATIONAL SALON 2010". (Indie)

2010 - Srebrny medal FIAP (Federation Internationale de I Art Photographique)

w międzynarodowym konkursie fotograficznym "CELJE 2010 THE 4th INTERNATIONAL

SALON OF DIGITAL PHOTOGRAPHY". (Słowenia)

2010 -  Medal w międzynarodowym konkursie fotograficznym, patronat PSA

(Photographic Society of America) "2010 SEVENTY SEVENTH MINNEAPOLIS-ST PAUL

INTERNATIONAL EXHIBITION OF DIGITAL PHOTOGRAPHY". (USA)

2010 - Nagroda specjalna jury w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

FIAP i PSA "38th PSNY INTERNATIONAL SALON OF COLOR PHOTOGRAPHY 2010". (USA)

2010 - Dwa wyróżnienia w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem FIAP

(Federation Internationale de I Art Photographique) "1st SPANISH ANDORRAN

 INTERNATIONAL DIGITAL CIRCUIT 2010". (Hiszpania)

2010 -  Dwa brązowe medale PSA  (Photographic Society of America) w międzynarodowym  

 konkursie fotograficznym "PSA INTERNATIONAL 2010 Exhibition". (USA)

2010 - I miejsce w konkursie fotograficznym "O brzasku" miesięcznika "Foto - Kurier".

2010 - Złoty medal PSA Best Of Show, cztery medale za zdjęcie roku w kategoriach:

ogólna, kreatywna, podróże, fotoreportaż oraz 7 wyróżnień w międzynarodowym konkursie

fotograficznym, patronat PSA (Photographic Society of America)

"Photo of the Year Filderstadt 2010". (Niemcy)

2010 - Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

FIAP, FAF, PSA "II Salón Internacional de Imagen Virtual FotoGrupo 30/40". (Argentyna)

2010 -  Dwa medale za najlepsze zdjęcia krajobrazu w międzynarodowym

konkursie fotograficznym pod patronatem PSA (Photographic Society of America)

“6th Horizon International Circuit 2010”. (Indie)

2010 -  Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym, patronat PSA

(Photographic Society of America) Southern California Council of Camera Clubs (S4C)

"46th International Exhibition of Photography 2010". (USA)

2010 - Brązowy medal PSA w międzynarodowym konkursie pod patronatem PSA

(Photographic Society of America) "1st Celbridge International Digital Salon of Photography".

(Irlandia)

2010 - Złoty medal PSEA w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod

patronatem FIAP, RPS, PSA "THE 43 RD E.A. INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY 2010".

(Hong Kong)

2010 - Brązowy medal PSA w międzynarodowym konkursie fotograficznym, patronat

FIAP, PSA "4th Croatian International Digital Photo Salon - OSIJEK 2010 ". (Chorwacja). Zobacz wyniki.

2010 -  III nagroda w międzynarodowym konkursie fotograficznym "Natura tworzy - człowiek

niszczy" na VI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Ekologicznych "EKOFILM 2010".

2010 - Złoty medal w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

FIAP, VOAV, PSA "19. TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 2010". (Austria)

2010 -  III miejsce oraz wyróżnienie w konkursie fotograficznym "Przyszła wiosna"

National Geographic Polska.

2010 - Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym, patronat PSA

(Photographic Society of America) i UPI (United Photographers International)

Great Lakes Salon 2010. (USA)

2010 -  Medal za najlepsze zdjęcie zachodu słońca w międzynarodowym konkursie

fotograficznym pod patronatem PSA (Photographic Society of America) "40th WESTCHESTER

  INTERNATIONAL EXHIBITION" (USA). Zobacz katalog (3,5mb)

2010 -  Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem FIAP I PSA

5th INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY EXIBITION  „ECOLOGICAL TRUTH 2010“. (Serbia)

2010 -  I miejsce w konkursie fotograficznym "Styczeń" miesięcznika "Foto - Kurier".

2010 - Medal w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

PSA (Photographic Society of America) "2010 FRESNO INTERNATIONAL

Exhibition of Photography". (USA)

2010 -  I miejsce oraz wyróżnienie w konkursie fotograficznym Ministerstwa Środowiska

"Różnorodność biologiczna to życie".

2010 - Złoty medal PSA, dwa medale GO oraz dwa wyróżnienia

w międzynarodowym konkursie fotograficznym "3rd GERMAN OPEN circuit 2010"(Niemcy).

Zobacz katalog (2,5 mb)

2010 -  Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

PSA (Photographic Society of America) "53RD Saguaro International Nature Exhibition 

Digital Nature and Wildlife Sections". (USA)

2010 -  Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

 FIAP, RPS, PSA "64th Bristol International Salon of Photography 2010". (Wielka Brytania)

2010 -  Medal oraz 14 wyróżnień w międzynarodowym konkursie fotograficznym

pod patronatem PSA "The 2010 Georgia Southern Exhibition Circuit – The GASO" (USA)

2010 -  Wyróżnienie w II Konkursie Fotograficznym "Moja Podróż 2009"

zorganizowanym przez Szkołę Fotografowania dla Podróżników.

2010 -  Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym, patronat PSA

"Pathfinder International Exhibition Of Photography 2010". (Indie)

2010 - Medal SCC w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem

FIAP, PSA, RPS "THE 97 SOUTHAMPTON INERNATIONAL EXHIBITION OF FOTOGRAPHY".

(Wielka Brytania)

2010 -  Złoty medal Belgijskiej Federacji Fotografików oraz nagroda Ministra - Prezydenta Flandrii

w konkursie fotograficznym pod patronatem FIAP i PSA "INTERNATIONAAL SALON MONOCHROME

FOTO DIGITALE BEELDEN INTERIMAGE 2010" (Belgia). Zobacz katalog (1,5 mb)

2010-  Nagroda Prezydenta, medal oraz dwa wyróżnienia w międzynarodowym

konkursie fotograficznym pod patronatem FIAP, PSA, RPS

"7th Holland International Image Circuit 2010" (Holandia). Zobacz wyniki

2010 - Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie fotograficznym pod patronatem FIAP i PSA

"3rd INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY EXIBITION BOR 2010“ (Serbia).

2010 - Złoty medal PSA (Photographic Society of America) i 2 wyróżnienia w międzynarodowym

konkursie fotograficznym "DELAWARE VALLEY PHOTO TRAVEL CIRCUIT, 2010" (USA).

Zobacz katalog (1,6 mb)

2010 - Dwa wyróżnienia w "Jesiennym Konkursie Fotograficznym" National Geographic Polska.

W konkursie wzięło udział blisko cztery tysiące prac.

2009 - Dzięki pracy pt. "Drabina" zostałem laureatem XI edycji Konkursu

"Fotografia czarno - biała" na łamach miesięcznika "Foto".

2009 -  I Miejsce w kategorii "Wiejski Obszar Turystyczny" za pracę "Agro klimaty"

na VII Zachodniopomorskim Festiwalu Fotografii i Filmu Turystycznego Szczecin 2009.

2009 -  Wyróżnienie w Otwartych Mistrzostwach Fotograficznych Olsztyn 2009

za prace "Pierwsza odsłona" oraz "Zamarznięte wspomnienia"

2009 - III Miejsce w konkursie fotograficznym "Zachód słońca"

w magazynie "Foto - Kurier".

2009 -  Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Morze"

im. Jana Gackowskiego.

2009 - II Nagroda w kategorii Flora na Ogólnopolskim Festiwalu Fotografii Przyrodniczej

Świdnica 2009.

2009 -  I miejsce w konkursie fotograficznym "Krajobraz",

zorganizowanym przez czasopismo "Foto - Kurier".

2009 -  Gdynia, Pomorski Park Naukowo Technologiczny - udział w wernisażu

II edycji konkursu "Moje Pomorze". Wystawa czynna do 30 września 2009.

2009 - Nagroda Specjalna Jury w konkursie fotograficznym "Moje Pomorze - Ziemia,

Ludzie, Wydarzenia". Organizator - Trójmiejska Szkoła Fotografii.

Udział w wystawie prac czytelników wydawnictwa Digital Foto - Video na targach

Film Video Foto w Łodzi.

2009 -  Wyróżnienia dla dwóch moich fotografii w konkursie "Zima" zorganizowanym

przez miesięcznik "Focus". W konkursie wzięło udział ponad 2300 prac.

2009 -  Magazyn Foto - Kurier opublikował kilka kolejnych prac wyróżnionych

w konkursie miesiąca "Zima".

2009 -  I miejsce w konkursie fotograficznym "Polska zimą" zorganizowanym przez

wydawnictwo Carta Blanca - grupa wydawnicza PWN. Do konkursu zgłoszono ponad 1400 prac.

2009 -  Moja fotografia wśród zwycięskich prac w konkursie fotograficznym

"Zima w obiektywie" zorganizowanym przez portal internetowy Architektura Krajobrazu.

2009 -  II miejsce w konkursie fotograficznym "Polska - klimat do zmian"

organizowanym przez Ministerstwo Środowiska.

2008 - Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich - moje kolejne fotografie zaproszone

 na wystawę pokonkursową VI Zachodniopomorskiego Festiwalu Fotografii i Filmu Turystycznego.

2008 r. Wyróżnienie - VI Zachodniopomorski Festiwal Fotografii i Filmu Turystycznego

w kategorii "Szlaki Natury" (Protokół z obrad kapituły)

2008 r. Wyróżnienie - VI Zachodniopomorski Festiwal Fotografii i Filmu Turystycznego

w kategorii "Sezon po sezonie"

2008 r.  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim wydaje kalendarz

  na 2009 rok z moimi fotografiami.

2008 r. Ekspozycja moich fotografii na wystawie pokonkursowej IX Ogólnopolskiego

Konkursu Fotograficznego "Pejzaż Polski" w Kętrzynie.

2008 r.  Wyróżnienie - IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Pejzaż Polski".

2008 r.  Ekspozycja nagrodzonych fotografii na wystawie pokonkursowej

II Zachodniopomorskiego Konkursu Fotograficznego w Dębnie.

2008 r.  Moja fotografia wyróżniona spośród 2000 prac w II Zachodniopomorskim

  Konkursie Fotograficznym w kategorii "Piękno Przyrody".

 

 Archiwum